n i g h t - n a m a


صفحه اول
پروفايل من
دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ | 12:0 |

 

دلم یک چیز دست اول می خواهد...یک چیزی که هیچ چیزش شبیه این داشته ها نباشد...نه که داشته هایم را دوست نداشته باشم ... نه !  اما فکر می کنم یک چیز تازه باید بیاید و پناهگاه کوچک ترس هایم شود...یک چیز تازه باید بیاید و مطمئنم کند به بودن این چیزهای قدیمی!

 

پي نوشت :

1- سلام و مجددا سال نو مبارك

2- يه سوااال ... كي ميتونه يه دكتر پوست خيلي خوب به من معرفي كنه ، خيلي حاذق ، صورتم شده پر از لك  تو كمتر از 5 ماه ... خيلي ناراحتم ...چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 15:2 |

 

 

يكسال ديگر هم گذشت ... سال 1393 ... سالي كه هيچوقت فراموش نميكنم . سال غم ، سال دلتنگي ، سال روزهاي ِ سخت ، سالي كه ميدانم هيچوقت آرزويش را ندارم ، به رسم هر سال دلم ميخواهد كه پست پايان سالي بنويسم ، ميدانم پر ام از حرف براي تو ...تو ... تو ؛ اما نه فرصت نگاشتن است و نه كلامي به قلم مي آيد با اين حال ...  

 

خوب ميدانم تقريبا همه ي آدمها طعم از دست رفتن نزدیکانشان را می چشند و بعضی نه.
کسانی که ‘قربانی’ می دهند توی دلشان حفره دارند. حفره ای که پر نمی شود. نمی شود. تا دنیا دنیاست پر نمی شود. رئيس من ميگفت : ‘فقط مرگ است که چاره ندارد.’ چاره نداشتن با دل انسان جور نمی شود هرگز. آدم زیر بار بیچارگی دل تنگی عزیزش، فکر از دست دادن عزیزش، تصور به زمین افتادن عزیزش خم و کهنه و کوچک می شود. همه این را می دانند. اما همه این را نمی فهمند. نمی شود فهمید، چون توی چشم آدم داغ دیده نمی شود نگاه کرد. بعید است که بشود. و تا چشم های کسی را نبینی راه پیدا نمی کنی به جاده ها و گذرها و کوچه پس کوچه های دلش ...

خدا ي من بي هيچ حرفي پذيرفته ام كه به  تو اعتراض وارد نیست . خواستي اين دو سال ما را به چالشي بكشاني كه خودت ديدي چه شد . نفهميدم خواستي ايمان ما را امتحان كني ؟! خواستي قدرت و توان و تحمل ما را بسنجي ، نفهميدم خواستي گوش ِ ما را بكشي ، خواستي تلنگر بزني ، نفهميدم چرا ... اما خدا جان اين روزها ميگذرد ، ميبيني ... بگذار همينطور بگذرد . خدا جان لطفا ديگر روزهاي پشت سر را پيش رويمان قرار نده ، لطفا ديگر هيچوقت ما را اينگونه امتحان نكن ، لطفا خدا ... هيچوقت اين سال را برايمان باز نگردان ، لطفا خدايا ... حالمان را خوب كن ... آينده و روزهاي ام را سپرده ام به تو ، درست است خيلي جاها سرشار از گلايه و غرولوند ميشوم اما دلم قرص است به كرم هميشگي ات ، به لطف ات ، به دست مهرباني كه ميدانم روي شانه ام هميشه باقي است . بگذار بماند ... بگذار دستت بماند روي شانه ام كه اين روزها و اين روزها و اين روزها من فقط از تو بردباري ميخواهم ، از تو فقط صبر ميخواهم ، از  تو .. از تو ... از تو ... خدايا آرامش ما را به ما برگردان ، برگردان ... لطفا خدا ..

خدایــــــــا مگه میشه امسال با بغض تحویل شه  ..... یه کاری بکن خوب بشه حال ما

 

به شهين :

سلام .

قهر نكن ، لطفا برايم ابروهاي نازك ات را بالا نبر . فكر ميكني فراموشت كرده ام ... نه !!! ... ميداني كه نه فراموش ميشوي و نه فراموش ميشوي و نه فراموش ميشوي ...  خروار خروار برايت حرف دارم . ميدانم ميشنوي ... ميدانم ميداني ... ميدانم من به لب نياورده تو ...

دلم برايت خيلي تنگ است ... خيلي ... تمام اين روزهاي اين يكسال  دوره ميكردم تمام روزهاي گذشته را ... پارسال مثل امروز  كجا بوديم ، پارسال مثل امروز ... پارسال مثل امروز ...

خوش ب حال تو ... رفتي و درد نبود عزيزي را مزه نكردي ... تلخ است ... تلخ ... تلخ ...

دلم ميخواهد باشي ، نشسته باشیم همين نزديكي ها ، سكوت شده باشي ، نگاه شده باشی، یادم بیاید   که حرفها دارم برایت، و تو دلداریم بدهي  .. ، نگاهت را پر شوم ،  منتظر حرفت نمانم، بگویم که هی رفتم و هی امدم و زیر فشار این رفتن و امدنها به حال  بدی رسيده ام ،  منتظر حرفت نمانم، بگویم  صلوات شمارم را از همین روزها بدست میگیرم و نذر صلواتم را شروع میکنم، منتظر حرفت نمانم، بگویم حالِ پوست صورتم  ناجور خراب شده، منتظر حرفت نمانم، بگویم احمد روز به روز تحليل مي رود و نرگس روز به روز بي حوصله تر و وسواس تر ، منتظر حرفت نمانم بگويم چقدر آدمها تا تو نبودي آمدند از تو گفتن ، از نبودنت گفتن ، از شوهرت گفتند ، از پسرهايت ، از دخترت و من شنيدم و حوصله كردم ، شنيدم و گاهي تاب نياوردم مثل لاشخورها نشسته اند بالاي زندگي ايي كه نيستي و برايش تصميم ميگيرند ، منتظر حرفت نمانم ، بگويم چقدر دور ميشوم هر روز از اطرافيان ام كه نه حوصله ي گفتن دارم برايشان و نه حوصله ي شنيدن ، منتظر حرفت نمانم بگويم من فهميده ام مردن خيلي تلخ است براي تو كه رفتي و براي مايي كه مانده اييم ، كه بگويم زندگي درست است براي ما ميگذرد اما فقط ميگذرد ، بگويم من ميخندم ، ميچرخم ، شوخي ميكنم ، شيوا مدرسه ميرود ، ممتاز ميشود ، جايزه ميگيرد ، همسرت سبزه ي عيد و هفت سين و ماهي شب عيد مي آورد مغازه و ميفروشد اما اينها هيچكدام دليل حال ِ خوب ما نميشود ، منتظر حرفت نمانم بگويم راستي تو نظرت درباره  ي ... چيست ؟! به نظرت اگر من بخواهم ... نه بلند نميشود گفت ، تو كه ميداني درباره ي چه حرف ميزنم ، يادم هست آخرين بار تو موافق بود ي و مُهر ات مهر تاييد بود اما وقت نشد عميق تر حرف بزنيم ... منتظر حرفت نمانم بگويم خدايي رفتنت نامردي بود ، بگويم خدايي خيلي به ما سخت ميگذرد ، بگويم خدايي ... خدايي ... خدايي...  منتظر حرفت نمانم، بگویم هنوز بعد از 10 ماه نفهميده ام چرا ميگويند خاك سرد است ، منتظر حرفت نمانم برايت بگويم امسال از فشار دلتنگي ِ تو ، از فشار نبودنت سال تحويل پناه ميبريم به آقاي ِ دلتنگي ها ، كه نباشيم در شهر و خانه ايي كه سال تحويل اش تو كنار ما نيستي ، كه صبح عيد من چشم به راه نمانم كه تو با مانتو و شلوار و كيف هميشگي و موج مثبتت بيايي عيد ديدني ، منتظر حرفت نباشم ،  بگويم كه چقدر دلم ميخواهد بروم از آقاي مهرباني ها گلايه كنم ، گلايه كنم كه چقدر براي شفاي تو از او خواهش و تمنا كردم و فقط در سكوت نگاهم كرد ، منتظر حرفت نباشم بگويم ... بگويم ... بگويم ... منتظر حرفت نمانم بگويم :  چشمانت خسته شد پلکی بزن، منتظر حرفت نمانم، بگویم پیر شده ام درست بعد ِلحظه لحظه نبودن هایت... بگويم گناهم چیه این شب سال نو ....  باید عطر جا موندت و بو کنم !

 

به امام رضا :

مي آييم با دلي تنگ ، لطفا اينبار گرم نگاهمان كن ، لطفا صدايمان كن ، لطفا حال ما را  بفهم ...

آقاي مهرباني ها  ... ما خسته ايم . خسته از همه ي روزهاي ملال آور . خسته از اين گذر ثانيه هايي كه  خوب ميداني چطور بي رحمانه درد و غم  تعارف مي كنند .

آقاي مهرباني ها ... مي آييم به  بارگاه آرامشت پناه آوريم . لطفا هوايمان را داشته باش ..

 

 

پي نوشت :

-         به تو نميشد نگفت كه همان روز كذايي كه از سر برادري پند و اندرز و نصيحت ام نمودي ، چقدر مرا زير حرفهاي برادرانه ات لِه كردي !   باكي نيست ، اينجا همه به اندازه ي خود مرا مستفيض نگاه و مهر خود كرده اند ، تو هم روي تمام آنها ...

-         ذهن ام  آنقدر خسته است كه به نوشتن جملات شيرين و زيباي ادبي نمي رود ، فقط بگويم دوستان مجازي ام را دوست دارم ... شميم ... قطره ... رها ... محمد حسين ... نسرين ...  نارنج ...  حسنا  و همه ي كسايي كه بودند و نوشتند و خواندن مرا ... دوستتان دارم و ممنونم از اين دنياي مجازي وب كه مرا با داشتن مسافت ها كنار شما نشانده است . انگار نزديك ايم ... انگار هستيم كنار هم ... انگار سالهاست هم را مي شناسيم ... برايتان و براي همه آرزوهاي خوب دارم . دعاهاي خوب ، روياهاي خوب .. اي كاش بشود كه تمام غم ها و غصه هايمان را بگذاريم در همين سال كه تمام ميشود و با روحيه و انرژي مضاعف برويم به ديدار سال جديد ... دعايم كنيد كه نيازم به دعاي شما خيلي زياد است . دوستتان دارم ... بهارتان پيشاپيش قشنگ ...

 

 

 سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 18:11 |
اول :

حکایتی زیبا از کلیله و دمنه

دو کبوتر بودند در گوشه مزرعه اي با خوشحالي زندگي مي کردند . در فصل بهار ، وقتي که باران زياد مي باريد ، کبوتر ماده به همسرش گفت : " اين لانه خيلي مرطوب است . اينجا ديگر جاي خوبي براي زندگي کردن نيست . " کبوتر جواب داد : " به زودي تابستان از راه مي رسد و هوا گرمتر خواهد شد . علاوه براين ، ساختن اين چنين لانه اي که هم بزرگ باشد و هم انبار داشته باشد ، خيلي مشکل است ."


بنابراين دو كبوتر در همان لانه قبلي ماندند تا اين که تابستان فرا رسيد و لانه آنها خشک تر شد و زندگي خوشي را در مزرعه سپري کردند . آنها هر چقدر برنج و گندم مي خواستند مي خوردند و مقداري از آن را نيز براي زمستان در انبار ذخيره مي کردند . يک روز ، متوجه شدند که انبارشان از گندم و برنج پر شده است . با خوشحالي به يكديگر گفتند : " حالا يک انبار پر از غذا داريم . بنابراين ، اين زمستان هم زنده خواهيم ماند . "


آنها در انبار را بستند و ديگر سري به آن نزدند تا اين که تابستان به پايان رسيد و ديگر در مزرعه دانه به ندرت پيدا مي شد . پرنده ماده که نمي توانست تا دور دست پرواز کند ، در خانه استراحت مي کرد و کبوتر نر براي او غذا تهيه مي کرد . در فصل پائيز وقتي که بارندگي آغاز شد و کبوترها نمي توانستند براي خوردن غذا به مزرعه بروند ، ياد انبار آذوقه شان افتادند . دانه هاي انبار بر اثر گرماي زياد تابستان ، حجمشان کمتر از حجم اوليه شان شده بود و کمتر به نظر مي رسيد . کبوتر نر با عصبانيت به پيش جفت خود بازگشت و فرياد زد : " عجب بي فکر و شکمو هستي ! ما اين دانه ها را براي زمستان ذخيره کرده بوديم ، ولي تو نصف انبار را ظرف همان چند روز که در خانه ماندي ، خورده اي ؟ مگر زمستان و سرما و يخبندان را فراموش کردي ؟ " کبوتر ماده با عصبانيت پاسخ داد :
" من دانه ها را نخوردم و نمي دانم که چرا نصف انبار خالي شده ؟ "
کبوتر ماده که از ديدن مقدار کم دانه هاي انبار ، متعجب شده بود ، با اصرار گفت : " قسم مي خورم که از همان روزي که اين دانه ها را ذخيره کرديم ، به آنها نگاه نکردم . آخر چطور مي توانستم آنها را بخورم ؟ من در حيرتم چرا اين قدر دانه هاي انبار کم شده است . اين قدر عصباني نباش و مرا سرزنش نکن . بهتر است که صبور باشي و دانه هاي باقي مانده را بخوريم . شايد کف انبار فرو رفته باشد يا شايد موش ها انبار را پيدا کرده اند و مقداري از آنها را خورده اند . شايد هم شخص ديگري دانه هاي ما را دزديده است . در هرصورت تو نبايد عجولانه قضاوت کني . اگر آرام باشي و صبر کني ، حقيقت روشن مي شود . "


کبوتر نر با عصبانيت گفت : " کافي است ! من به حرف هاي تو گوش نمي دهم و لازم نيست مرا نصيحت کني . من مطمئن هستم که هيچکس غير از تو به اينجا نيامده است . اگر هم کسي آمده ، تو خوب مي داني که آن چه کسي بوده است . اگر تو دانه ها را نخوردي بايد راستش را بگويي . من نمي توانم منتظر بمانم و اين اجازه را به تو نمي دهم که هر کاري دلت مي خواهد بکني . خلاصه ، اگر چيزي مي داني و قصد داري که بعد بگويي بهتر است همين الان بگويي ." کبوتر ماده که چيزي درباره کم شدن دانه ها نمي دانست ، شروع به گريه و زاري کرد و گفت : " من به دانه ها دست نزدم و نمي دانم که چه بلايي بر سر آنها آمده است " و به کبوتر نر گفت که صبر کن تا علت کم شدن دانه ها معلوم شود . اما کبوتر نر متقاعد نشد ، بلکه ناراحت تر شد و جفت خود را از خانه بيرون انداخت .


کبوتر ماده گفت : " تو نبايد به اين سرعت درباره من قضاوت کني و به من تهمت ناروا بزني . به زودي از کرده خود پشيمان خواهي شد . ولي بايد بگويم که آن وقت خيلي دير است و بلافاصله به طرف بيابان پرواز کرد و پس از مدتي گرفتار دام صياد شد . "


کبوتر نر ، تنها در لانه به زندگي خود ادامه داد . او از اين که اجازه نداد جفتش او را فريب دهد ، خيلي خوشحال بود . چند روز بعد هوا دوباره باراني و مرطوب شد . دانه هاي انبار ، دوباره چاق تر و پرحجم تر شدند و انبار دوباره به اندازه اولش پر شد . کبوتر عجول با ديدن اين موضوع ، فهميد که قضاوتش درباره جفتش اشتباه بوده و از کرده خود خيلي پشيمان شد ، ولي ديگر براي توبه کردن خيلي دير شده بود و او به خاطر قضاوت نادرستش تا آخر عمر با ناراحتي زندگي کرد .

يادمان باشد

زود قضاوت  نكنيم. زود به انتهاي قضيه نرسيم و يكه به قاضي نرويم يا در ميان صحبت‌ها مدام دنبال درست و غلط نگرديم. قبل از نتيجه گيري كردن در مورد حرف‌هاي ديگران كمي فكر كنيم ؛‌ خصوصا اگر مي‌دانيم اين صحبت فقط از يك احساس زود گذر يا يك سوء تفاهم و برداشت غلط نشات مي‌گيرد.

 

دوم:

به "هیچ کس" نگفته ام غروب که میزند...

تماشای تکیده گی ام  پشت پنجره چه دیدنیست !

آدمها " پُـر " از  فکرند ،

"میترسم" . . . ، که ،

مرا ، مثل " من " به تصویر نکشند...

 

 سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 13:44 |

 

اول:

همزیستی مسالمت آمیز.

آنقدر ها هم كه فكر ميكنيم راحت نيست . اينكه ما براي راحتي خودمان ، روزها ، ساعتها ، دقيقه و ثانيه ها ، راحت جلوه اش مي دهيم امري است جدا ...

هميشه ميگوييم آدم مجبور نيست  تحمل كند ، مجبور نيست كنار بيايد ، مجبور نيست به توافق برسد اما به توافق ميرسيم كه زندگي مان راحت تر باشد . تحمل ميكنيم  تا روانمان در آسايش باشد .

حرف زدن گاهي مشكلات را حل ميكند ، گاهي حل نميكند و تو بي خود فكِ خودت را تكان داده ايي ، بي دليل حرف زده ايي ، نظراتت را گفته ايي ، اما همانكه بايد بشود ميشود .

گاهی انگار تو با ديوار حرف ميزني ، انگار هر چه گفته ايي را  نشنیده ! همان حرف اولش را می زند‌!   به اينجا كه رسيدي بايد  نگاهش كرد  آرام گفت : باشد.... رفت .. . بايد خیال کند راست می گوید. چون به هرحال خیال می کند راست می گوید.

دوم:

مي‌نشينم روي تخت. تكيه مي‌دهم به ديوار . پاهايم را از تخت آويزان ميكنم  . در اگر باز شود، اولين چيزي هستم كه از ميان زاويه‌ي باريكش ديده مي‌شود. در يك نگاه ! اهميتي ندارد ، نگاهم را ميچرخانم به دور تا دور اتاق و تازه ميفهمم چقدر همه چيز كج است ... قاب آيينه ايي كه سال تا سال ميهمان اين اتاق است و عيد به عيد ميهمان سفره هفت سين  حالا آرام نشسته است روي ديوار ... روي ديوار با آن شيب ملايمش از چپ به راست.

چقدر همه‌چيز در تضاد است با هم ...  با اين دردي كه تا گوش‌هايم رسيده. با اين هجوم همه چيز، يك‌جا، توي وجودم. پاهايم را بغل مي‌كنم. چشم‌هايم را مي‌بندم. سرگيجه با چشم‌هاي بسته خيلي عجيب است. شبيه تاب خوردن با چشم‌هاي بسته. رفته‌ام روي هوا. همان طور زانو به بغل. كمي چپ و راست مي‌شوم. مي‌ترسم چشم‌هايم را باز كنم. حالا سرم رو به پايين است. خون جمع مي‌شود توي مغزم. صداي دستگيره‌ي در. چشم‌هايم را باز مي‌كنم. اتاق، نود درجه مي‌چرخد و سرجايش مي‌ايستد. نرگس است ... طبق معمول هميشه ها نگاهي ميكند و بي حرف در را ميبندد .چقدر اين لحظه هاي هجوم همه چيز يكجا در جسمم احساس ميكنم من تنهام ...

 

* عنوان پست ...شعر از عليرضا آذرسه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ | 12:35 |
اول :

دندانم درد میکند

تاب نمیاورم یک مسکن میخورم

لجش درمیاید و بیشتر درد میگیرد

من اما آخ نمیگویم

به دردهایش گوش میکنم

بیشتر لجش درمیاید و بیشتر غوغا میکند

مسکن دوم را میخورم و باز گوش میکنم

تمام قوایش را جمع میکند و دیوانه وار درد میکند

مسکن سوم را میخورم و باز گوش میکنم

میگوید...او باز میگوید

مسکن چهارم را میخورم و باز گوش میدهم

فقط کمی دیگر آب مانده و او فریاد میکشد

با هر قطره ...پنجمی و ششمی را هم قورت میدهم

آخ

حرمت نگه دار دندانکم

ما از همیم ... 

 

دوم :

من در این دنیا نباشم، لابلای نوشته هایم به شماره ی روزها اضافه کرده باشم، هی خط بکشم و خظ بکشم،خط روزهای نشنیدنت را،  آسمان باریدنش گرفته باشد و من حواسم به دلِ پرش نباشد، به تیرگیش نباشد، صدایت بیاید، صدایم کرده باشی،  ..... ، من از لحن صدایت بدانم که مهربانتر از مهربان شده ای،  از نگاهت بفهمم که خوب حواست را جمعِ اسمان کرده ای و ترس ات گرفته که نکندببارد و ما جا مانده باشیم، صدایم کرده باشی، مهربان صدایم کرده باشی و  بادلهره بگویی باید برویم، بدانم که خستگیهایم را نشانه گرفته ای و میترسی جا بمانیم از به باران سپردنش، بیدار نشوم، صدایت را در اغوش گرفته باشم،چشمانم بسته باشد، تر و خشکش فرقی ندارد، ترش ناله میکند خشکش درد میکشد،فرقی به حالِ من نمیکند .. سرم را از لابلای نوشته ها بلند کرده باشم، خطها را رها کرده باشم، صدایت را نوشیده باشم، نگاهم را ثابتِ چهره ات کرده باشم، حالِ خودم را ندانم، نگاهت بگوید که باید بلند شوی و خستگیهایت راببریم برای بارانی که در راه است، دستانم را سمتت دراز کرده باشم، با نیروی دستانت بلند شوم، نگویم وفتی که دستانِ تو باشند خستگی ها جا می مانند ازمن و با من بلند نمیشوند، بگذارم قدمهایم پیِ قدمهایت راه بیفتند، بگذارم جان تازه بگیرند قدمهایم، بگویی میرویم .. میرویم .. رفته باشیم.